Svensk Turism AB samlar den
svenska besöksnäringen

Svensk Turism AB ägs av cirka 170 företag och organisationer som representerar tiotusentals företag, alla verksamma inom den svenska besöksnäringen.

Styrelsen för Svensk Turism representerar de största aktörerna i svensk besöksnäring och besitter bred och djup kompetens i frågor som är väsentliga för den svenska besöksnäringens strategiska utveckling.

Svensk Turisms uppgifter är:

• att förvalta näringens del av ägarskapet i, det med staten hälftenägda, kommunikationsbolaget VisitSweden. Det innebär bl.a. tillsättandet av näringens fyra ordinarie ledamöter och två suppleanter i VisitSweden AB:s styrelse.
• att vara huvudman för ”Nationell strategi för svensk besöksnäring”.
• att utgöra ett forum för den svenska besöksnäringens strategiska utveckling.

Film om svensk besöksnäring