Svensk Turism AB samlar den
svenska besöksnäringen

Svensk Turism AB ägs av cirka 170 företag och organisationer som representerar tiotusentals företag, alla verksamma inom den svenska besöksnäringen.

Styrelsen för Svensk Turism AB representerar de största aktörerna i svensk besöksnäring och besitter bred och djup kompetens i frågor som är väsentliga för den svenska besöksnäringens utveckling. En viktig del i Svensk Turism AB:s arbete är att utgöra ett forum i dessa frågor och att skapa en samsyn kring viktiga och strategiska områden som rör den svenska besöksnäringens utveckling.

Film om svensk besöksnäring