Stadig ökning av den utländska turismen under sommaren 2018

Antalet utländska gästnätter ökade krafigt under sommarmånaderna juni-augusti enligt färska siffror som bearbetats av Tillväxtverket. Vår största utlandsmarknad Norge ökade med 8 procent och trenden med ökad turism från USA fortsatte och ökade med 6 procent. Andelen utländska gästnätter under sommaren är nu nästan en tredjedel, 32 procent.

Däremot verkar det som om svenskarna i högre grad stannade hemma då antalet svenska gäster på kommersiella boendeanläggningar minskade. Trots det uppgick de samlade logiintäkterna för hotell, stugbyar och vandrarhem till nästan 8 miljarder kronor under den här varma sommaren.


Sommarturismen 2018 »